159. การประชุมวิชาการนานาชาติธุรกิจพลังงานครั้งแรกในพม่า

(ตอน 1) ยังไม่จบ อ่านไปเรื่อยๆ

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
เขียนที่นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
วันอาสาฬหบูชา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

————————————

รับเชิญไปในนามของ Deming Business School
William Howard Taft University, Colorado, USA
เพื่อเข้าร่วมสัมมนางานวิจัยรูปแบบใหม่ “โอกาสและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน-ก๊าซธรรมชาติ-ไฟฟ้า”
ซึ่งจัดสัมมนาวิชาการวิจัยทันสมัยเป็นครั้งแรก เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า
โดยมีทาง “สิงคโปร์” เป็นตัวแทนจัดสัมมนา

เตรียมตัวกันกว่าครึ่งปี อันดับแรกต้องเตรียม “ธุรกิจ” ไปเสนอ เพราะงานวิจัยทันสมัยนี้ นับเป็นครั้งแรก
ที่ได้ไปเรียนรู้ เพราะไม่เน้น “กระดาษ” แต่เน้น “โอกาส” และ “การลงทุน” โดยเฉพาะการสัมปทาน
และการทำธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ไปจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร

——————————

สถานที่จัดงานคือ “ตาตมาดอว์ ฮอลล์” หอประชุมนานาชาติที่ดีที่สุดของรัฐบาล ไม่ไกลจาก
มหาเจดีย์ชเวดากองเท่าใดนัก บรรยากาศและสถานที่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างพม่า
ผมถือว่ามาได้ไกล ยิ่งได้ทางสิงคโปร์เป็น Organizer จัดงานให้ ต้องยอมรับครับว่าสิงคโปร์
เขาเจ๋งและเก่งเรื่องนี้จริงๆ มีการประสานงานกับทางหน่วยงานรัฐของพม่า ถือว่างานนี้สอบผ่านฉลุย

—————————————-

ผมเดินทางไปสัมมนางานวิจัยระดับนานาชาติหลายประเทศหลายทวีป  ก็คิดว่าน่าจะเขียนเรื่องนี้บอกเล่าเก้าสิบ
เป็นเกร็ดความรู้ สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้นอกห้องเรียน และค้นคว้าด้วยตนเองตามอัธยาศัย จะได้เห็นภาพรวม
กระแส และทิศทางการวิจัยในปัจจุบันและอนาคต

เท่าที่ผมสอบถามพูดคุยกับผู้บริหารที่มาจากหน่วยงานภาครัฐของพม่า ได้ข้อมูลว่างานนี้เป็น “งานแรก”
จริงๆ ที่เรียกว่า “วิจัยเชิงสำรวจ” อุตสาหกรรมพลังงานที่สนใจจะเข้ามาลงทุนกับพม่า นับเป็นงานแสดง
ผลงานวิจัย “ธุรกิจพลังงาน” ที่เป็น “ต้นแบบ” และ “ความสำเร็จ” ที่พม่าต้องการอวดชาวโลกในระดับนานาชาติ
หลังจากซุ่มเงียบขุด เจาะ สำรวจ จนค้นพบ “ทรัพยากรใต้ดิน” คือก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันมากมายมหาศาล

———————————

งานวิจัยนานาชาติของพม่าครั้งนี้ เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการและการพาณิชย์ ที่คัดสรรระดับ  “สุดยอด” มากันครบ
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศมาทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับ พลังงาน ทั้ง กิจการน้ำมันและก๊าซ แห่งพม่า 2014 การไฟฟ้าแห่งพม่า 2014 กิจการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลพม่า 2014 กิจการโรงไฟฟ้าพม่า 2014 และกิจการพลังงานแสงอาทิตย์พม่า 2014
จึงมีหน่วยงานเข้าร่วมคึกคัก ประกอบด้วย กระทรวงพลังงานของพม่า, คณะการวางแผนพลังงาน,
วิสาหกิจน้ำมันและก๊าซของพม่า, สมาคมอุตสาหกรรมพม่า, สมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งมาเลเซีย, สมาคมสำนักงานอัตโนมัติ
เพื่ออุตสาหกรรมแห่งสิงคโปร์ โดยใช้สถานที่ร่วมกันกับสำนักงานอัตโนมัติกระบวนการ และจัดการสัมมนาโดยตัวแทน
ในพม่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ ไฟร์เวิร์กส์ พม่า

 

Comments

comments