132. ชนะหรือแพ้อยู่ที่เคล็ดลับเคล็ดวิชา

คอลัมน์  How to Win
ตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ
ตีพิมพ์ครั้งที่ 2  ที่ www.druthit.com

ชนะหรือแพ้อยู่ที่ เคล็ดลับ เคล็ดวิชา

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

22 มกราคม 2557

———–

“ผู้ที่เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ว่ากรรมดีมีผลตอบสนองในด้านดีคือความสุขความสวัสดีแก่ผู้กระทำ กรรมชั่วมีผลตอบสนองในด้านที่ไม่ดีแก่ผู้กระทำ คือความทุกข์ความเดือดร้อน ย่อมเป็นผู้รู้จักหลีกเลี่ยงการทำกรรมชั่ว ขวนขวายทำกรรมดี กรรมดีก็คือบุญนั่นเอง ”

ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์, หนังสือ “บุญคืออะไร”

               บ้านเมืองยามนี้ กำลังใกล้ลุกเป็นไฟ แผ่นดินกำลังร้อนระอุ ด้วยไฟกิเลสคืออำนาจและเงินตรา

ประเทศอิสราเอล สถานการณ์ก็ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับเมืองไทย นั่นคือ คนในชาติแบ่งแยก แตกแยกทางความคิด ระหว่างยิว-ปาเลสไตน์-อาหรับบางส่วน

แต่ในที่สุดแล้ว อิสราเอลก็ยังยืนหยัดอยู่มาได้ ท่ามกลางกระบอกปืนและอาวุธร้ายแรงรุนแรงนานาชนิดที่อาหรับอีก 16 ชาติจ่อปากกระบอกปืนมายังอิสราเอลพร้อมลั่นไกพร้อมรบพร้อมยิงกันทุกเมื่อ

ปัญหาเมืองไทยคือดวงเมือง เหมือนพม่าที่ต้องย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเนปิดอว์

แล้วทุกอย่างก็สงบ แต่ใครกล้าที่จะลุกขึ้นมา “ย้ายเมืองหลวง” เพื่อแก้ “ดวงเมือง” ?

ว่าตาม “ข้อเรียกร้อง” เหลือประเด็นขัดแย้งคือ “ปฏิรูป” ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้ง ซึ่งฝ่ายต่อต้านก็ต่อสู้ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ฝ่ายรัฐบาลก็ให้เลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยและทำการปฏิรูปควบคู่กันไป

สุดท้ายประเทศชาติและประชาชนก็ตกเป็นตัวประกัน! จริงหรือไม่? ค้นหาคำตอบกันเอาเอง

วันนี้ขอนำเสนอแนวคิด “เคล็ดลับ” “เคล็ดวิชา” ที่นำไปสู่ชัยชนะที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน

คนที่ประสบชัยชนะที่พบเห็น เป็นมนุษย์เดินดิน กินอาหาร เหมือนคนทั่วไป  มีมันสมอง เงิน สุขภาพ ฐานะ บ้านช่อง การศึกษา ตำแหน่ง ก็เหมือนคนที่ “ล้มเหลว” ทั่วไป

แต่สิ่งที่ทำให้นักสู้ที่ประสบ “ชัยชนะ” ไม่เหมือนคน “ล้มเหลว” หรือผู้แพ้ก็คือ “เคล็ดลับ”  “วิธีคิด” “วิธีสื่อสาร” “วิธีทำงาน” ที่เป็นระบบ มีการฝึกฝน ฝึกหัด เรียนรู้ มีกระบวนการขั้นตอนและการลงมือทำ

คนเหมือนกัน แต่ “เคล็ดลับ” และ “เคล็ดวิชา” แตกต่างกัน ความสำเร็จและผลงานจึงไม่เหมือนกัน

               วันนี้ จะยกตัวอย่างแรก “เป้า” หรือ “Target” ที่ต้องการจะได้ที่นำไปสู่ “ชัยชนะ” ที่ยั่งยืน

คนที่ประสบชัยชนะ ส่วนใหญ่จะมีนิสัยใจจดใจจ่อ หมกมุ่น ทุ่มเท พากเพียรพยายามเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตนเอง “อยากได้”  มุ่งทำทุกวิถีและทุกวิธีเพื่อบรรลุถึง “เส้นชัย” ที่วางไว้

และถึงที่สุดแล้ว คนเหล่านี้ก็จะ “ได้” ในสิ่งที่ตนเองอยากได้แม้ว่าจะแลกมาด้วยความอดทน ขมขื่น เจ็บปวด ทนทุกข์ ทนทรมาน อึดอัด อดทน และทนอด แต่เมื่อได้แล้วก็ “คุ้ม” กับเวลาที่เสียไป

แตกต่างจากคนที่ล้มเหลว ส่วนใหญ่ย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำตอกย้ำความผิดพลาดความล้มเหลวที่ตนเองมีซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าโทษนั่นโทษนี่โยนความผิดให้คนนั้นคนนี้สารพัดแทนที่จะลุกขึ้นมา พิจารณาตนเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไขตนเอง ตักเตือนตนเอง พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นคนมีคุณภาพที่ “ดีกว่า” วันวานที่แล้วมา

คนที่ชนะ คือคนที่คิดโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่า “ทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน ทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้”

ดังนั้น เมื่อต้องการ “ชัยชนะ” ให้มุ่งเน้น ตั้งใจ แน่วแน่ มุ่งมั่น จดจ่อ ใส่ใจ สนใจสิ่งที่ “ต้องการ” และ “อยาก” ได้เพียงเป้าหมายเดียว ด้วยวิธีการเดียว โดยคิด-พูด-ทำ เห็นผลชัดเจนพิสูจน์และยืนยันได้

พ่ายแพ้ก็เก็บมาวิเคราะห์เป็นบทเรียนปรับปรุงแก้ไข ทำแล้วสำเร็จก็เก็บเป็นกรณีศึกษาไว้ใช้ หรือเคยสำเร็จแล้วแต่ล้มเหลวก็ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะ “สำเร็จ” ยั่งยืนตลอดกาลและตลอดไป

อย่าท้อแท้ หวาดผวา ตระหนก ตื่น ตกใจ กลัว วิตก กังวล คิดลบ คิดวกวนว่าจะ “ไม่ได้” ดั่งใจนึก

เขียนไว้ข้างฝาตัวโตๆ ว่า อยากชนะต้อง “ชก” โดยมี “เป้าหมาย” ที่ชัดเจนคือ

               ทำอะไรแล้ว ต้องทำแข่งกับเวลา ทำแล้วต้อง สำเร็จ ! สำเร็จ ! สำเร็จ !

 

Comments

comments