115. หนี้นอกระบบ

คอลัมน์  How to Win

หนี้นอกระบบ

ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

———–

              เมื่อต้นเดือนนี้ ผมได้รับทาบทามให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะทำงานฯพณฯ รมช. ว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก

คณะทำงานท่านรัฐมนตรีชุดนี้ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

จากการประชุม 2 ครั้ง ได้เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ พบว่า “หนี้นอกระบบ” กำลังเป็นทุกข์ของประชาชนทั่วไป

ที่ประชุมคณะทำงาน มีมติให้เสนอท่านรัฐมนตรี มอบนโยบายให้  “นายอำเภอ” จาก 800 กว่าแห่งทั่วประเทศ ทำงานแทน “นายกรัฐมนตรี” ในการบำบัดทุกข์ดังกล่าว

ท่านรัฐมนตรีทำงานรวดเร็ว ได้ให้ข้อมูลแก่ข้าราชการชั้นสูงกรมการปกครองว่าสงสารชาวบ้านทั่วไป ที่ตกเป็นเหยื่อ “มาเฟีย” ผู้มีอิทธิพลต่างๆ โดยเฉพาะ “แก๊งทวงหนี้” ที่ปฏิบัติการโหด

แต่นี้ต่อไปใครที่เดือดร้อนกับ “หนี้นอกระบบ” สามารถติดต่อขอรับบริการได้จาก “นายอำเภอ” ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

เงินกู้อีกประเภทที่กระทรวงมหาดไทยกำลังจับตามองคือ “สินเชื่อเช่าซื้อต่างๆ”

รวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งประชาชนทั่วไปทำกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ไม่เคยสนับสนุนธนาคารต่างๆ ให้ “บอกเลิกสัญญาข้างเดียว” หรือ “คิดดอกเบี้ยสูงสุด” ดังที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่เข้าใจ

ตอนนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยท่านที่ปรึกษา มท. 2 คือ ท่านชาญยุทธ เฮงตระกูล และท่านปลัดแรมโบ้ มณฑล ชาติสุวรรณ และคณะทำงานรัฐมนตรี กำลังผนึกกำลังกับกรมการปกครองโดยนายอำเภอทั่วประเทศ

ร่วมกันทำหน้าที่ปราบปรามแก๊งมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล “เงินกู้นอกระบบ”

ให้หมดสิ้นไปจากทุกอณูพื้นที่ ทำในลักษณะเดียวกันกัน “สงครามยาเสพติด”

เมื่อพูดถึง “หนี้นอกระบบ” ผมนึกถึงคำพระว่า “อิณาทานัง ทุกขัง โลเก” การมีหนี้สิน เป็นทุกข์ในโลก

แง่คิดสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นหนี้ก็คือ อย่าใช้จ่ายเงินเกินรายได้ที่มี

ถ้ารายได้น้อย ก็พยายามเพิ่มช่องทางให้มีรายได้เข้ามาจากหลายทิศทาง

หลักแห่งชัยชนะหนี้สิน เท่าที่ผมประมวลดู สรุปได้ดังนี้

ประการแรก เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแปลงหลักคิด หลักทำงาน และหลักการหาเงิน อย่ายึดติดค่านิยมแบเก่า “เจ้าคนนายคน” ทำงานอะไรที่ได้เงินทองโดยสุจริตแล้วให้รีบทำ

ยึดคติว่า อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา

ประการที่ 2 อึดและอด ต้องอึด ต้องอดทน และทนอด คนจะร่ำจะรวย ส่วนใหญ่กระเหม็ดกระแหม่ ทำงานหนักเอาเบาสู้ อึด อดทนสูง  ยามที่ท้อแท้ ท้อได้ แต่ห้ามถอย

หลักการมีว่า ยังไม่จน อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน  ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย

ประการที่ 3  รู้กิน รู้อยู่ คนที่ไม่เป็นหนี้เป็นสิน คือคนที่รู้แหล่งจะใช้จ่ายในแต่ละวัน  และมักจะคำนวณรายรับรายจ่ายแต่ละวันให้พอดี ไม่ขาดไม่เกิน

ยึดหลัก พอเหมาะ พอควร พอเพียง พอประมาณ

ประการที่ 4 ไม่ติดอบายมุข เหตุที่คนเป็นหนี้เป็นสิน เพราะติดสุรา นารี พาชี กีฬาบัตร และมีกลุ่มเพื่อนที่ชักชวน พากันไปเจ๊ง เจ็บ  จน

คนที่ไม่อยากเป็นหนี้เป็นสิน ก็อย่าข้องแวะอบายมุข การพนันต่างๆ และการซื้อหรือลงทุนเกินตัว

ยึดหลัก อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา ไม่คบคนไม่ดี เลือกคบเฉพาะคนทำมาหากิน

แง่คิดทั้ง 4 ประการ  ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากหนี้ในระบบ และนอกระบบได้จริง อยากชนะยั่งยืน อย่าลืมนำหลักคิด และหลักการต่างๆ ไปปรับใช้ให้ได้ครับ!!!

Comments

comments