๒๓๑. คอลัมน์ ข้ออรรถ ข้อธรรม

๒๓๑.
ข้ออรรถ ข้อธรรม
“มหัศจรรย์ – ปาฏิหาริย์ – อานุภาพ”

อุทิส ศิริวรรณ
——
ผมสนใจ “ความเฮง”
และค้นพบว่า
“มโนกรรม” มีความสัมพันธ์กับ
“มหัศจรรย์ – ปาฏิหาริย์ – อานุภาพ”
—–

 

Comments

comments