ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๒.๒.๒๕๖๑

update บทความใหม่ ๙ บทความ
“ทฤษฎีเฮง” หรือ How to Heng
คอลัมน์เขียนประจำ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายปักษ์ เส้นทางนักขาย
วางจำหน่ายตามสาขาร้านหนังสือ SE ED ทั่วประเทศ

ตั้งแต่บทความที่ ๒๑๓ ถึงบทความที่ ๒๒๑

รับเชิญจาก NK News, สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ททบ. 5
ออกอากาศ รายการ “Get iDea Thailand 4.0

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑