บทความทั้งหมด

113. ผู้ได้รับเสมาฯทองคำ2556

ผู้ได้รับเสมาธรรมจักรทองคำ ประจำปี 2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม แง่คิด “ธรรมะเพื่อการจัดการ” ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA ๖ พฤษภาคม

Read More »

112. วิธีสร้างความมั่งคั่ง

คอลัมน์  How to Win วิธีสร้างความมั่งคั่ง ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ———–               สูตรสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่ง ไม่มีแน่นอนตายตัว! ผมได้สังเกตและเปรียบเทียบ “วิธีสร้างความมั่งคั่ง” ของผู้คนในประเทศต่างๆ ที่เดินทางไป

Read More »

111. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖*   สมเด็จ พระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2148

Read More »

110. นอนเสื่อหยาบ เลียดีขม กินอาจม

คอลัมน์ How to Win นอนเสื่อหยาบ เลียดีขม กินอาจม ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ———– ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง ล้มเหลว สิ่งที่

Read More »

109. A Winner never quit

A Winner never quits, and a quitter never wins ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ ส่วนผู้ที่ล้มเลิกความตั้งใจก็ไม่เคยชนะ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศวิจัยอาเซียน และโครงการ MBA & DBA

Read More »

107. ปัจจัยที่มีผลต่อความเฮง

ปัจจัยที่มีผลต่อความเฮง คอลัมน์    How to Heng ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศวิจัยอาเซียน Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA www.demingbusinessschool.com นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต www.dba.or.th

Read More »

106. โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน

คอลัมน์  How to Win โมเลกุล อะตอม อิเล็กตรอน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 3 เมษายน 2556 ———–               ชัยชนะที่ยั่งยืน คือค้นพบและเข้าใจการทำงานของ “โมเลกุล

Read More »

105. คิดแครกแควก คิดคลิกควิก

คอลัมน์  How to Win “คิดแครกแควก”  “คิดคลิกควิก” ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 ———–               ระหว่างนั่งรอสัมภาษณ์วีซ่าที่ “สถานทูตอเมริกา” เวลานานหลายชั่วโมง ทำให้ผมคิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่จนสำเร็จได้หลายเรื่อง

Read More »

104. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

คอลัมน์  How to Win ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ———–               ผมไม่ได้ไปเยือน “สถานทูตสหรัฐอเมริกา” ถนนวิทยุเป็นเวลาเกือบ 10

Read More »

103. หลักชัยชนะจากคนรวยที่สุดในโลก FORBES

หลักชัยชนะจากคนรวยที่สุดในโลก Forbes ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ แลกเปลี่ยน สนทนา ข้อคิดเห็น เชิงสร้างสรรค์ ที่ e-mail: druthit@druthit.com วันที่ 9 มีนาคม 2556 ———–               ในแวดวงวิชา

Read More »

102. วิถีแห่ง Virgin

คอลัมน์  How to Win วิถีแห่ง Virgin ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 ———–               ในแวดวงการจัดการและการตลาดระหว่างประเทศ ชื่อเสียงแบรนด์ “Virgin” เป็นกรณีศึกษาที่ถูกนำมาวิเคราะห์

Read More »

101. ทฤษฎีเฮง

สารคดี งานบริการวิชาการสังคม ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ทฤษฎีเฮง  “จิตเหนือสำนึก-จิตใต้สำนึก-จิตสำนึก” คิด-คลิก-ควิก ค้นพบระหว่าง “จาริกแสวงบุญ”   ณ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  

Read More »

100. ความรู้จากนครซีอาน

ซีอาน เหอหนาน ลัวะหยาง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรหาโอกาสไปเยือน ——————— ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ บางครั้ง “ความรู้” ก็ไม่ได้เกิดจาก “ฟัง” หรือ “พูด” ใน “ตึก” ใน

Read More »

99.หนองมน บ้านบึง เขาคิชฌกูฏ

คอลัมน์  How to Win หนองมน บ้านบึง เขาคิชฌกูฏ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ———–               สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีโชคดี ที่ได้เดินทางไกลถึง

Read More »

97. ชนะแบบเจ้าสัวซีพี

คอลัมน์  How to Win ชนะแบบจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ———–               สัปดาห์นี้ ยังอยู่ในห้วงเวลาการสอนปริญญาโท SMEs ที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

Read More »