บทความทั้งหมด

วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด

รวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท/เอก ที่อาจารย์อุทิส ศิริวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับเต็ม ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก และดาวน์โหลดได้ วันละ ๖ ฉบับ ที่เว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th รวมรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์อุทิส ศิริวรรณ เป็นที่ปรึกษา คลิกดาวน์โหลดรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ที่นี่

Read More »

ตำราที่แต่ง/แปล/รวบรวม/เรียบเรียง

ผลงานตำราทีตีพิมพ์เผยแพร่มีหลายแนว ๑. สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๒. สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก) ๓. สาขาการฝึกอบรม ระดับประกาศนียบัตร ตำราที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ “การธำรงรักษาพุทธวจนะด้วยภาษาบาลี” ผลผลิต: ได้ตำราช่วยเรียนภาษาบาลีระดับ ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓

Read More »

124. หลักการทำงานเป็นทีมแนวใหม่

หลักการทำงานเป็นทีมแนวใหม่   ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เผยแพร่ครั้งแรก ผ่านรายการเส้นทางนักขาย ช่วงฮาวทูเฮง สถานีโทรทัศน์เนชัน Channel 18 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2  เผยแพร่ซ้ำที่เว็บไซต์นี้

Read More »

122. ทองแท้ไม่กลัวไฟ คนจริงไม่กลัวอุปสรรค

คอลัมน์  How to Win ทองแท้ไม่กลัวไฟ คนจริงไม่กลัวอุปสรรค ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ———– ปรัชญาการเขียน เน้น “แง่คิด” ที่สามารถนำไปใช้จริง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

Read More »

121. ตัวตลกและต้มตุ๋น

ตัวตลกและต้มตุ๋น ต้นฉบับปรับปรุง 29 มิถุนายน 2556 เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้ ขอนำเสนอทฤษฎีเฮง ว่าด้วย “ตัวตลกและต้มตุ๋น” การจะเฮงได้ ชีวิตต้องถูก “ตัวตลกและแก๊งต้มตุ๋น” ทดสอบ ลองดี ลองของ ในชีวิตจริง พวกเราคงไม่โชคดีอย่างพระเอกดัง ณเดช หรือนางเอกดังอย่างชมพู่ อารยา

Read More »

120. พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเล็กไปใหญ่

พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเล็กไปใหญ่ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ www.druthit.com วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ———–               ตลอดการเดินทางท่องไปในสหรัฐกว่า 1 เดือน ผมได้แง่คิดสมการแห่งการจัดการหลายเรื่อง กิจการ SMEs ในอเมริกา

Read More »

119. แง่คิดจากแผ่นดินพระนารายณ์

บทความเชิงประวัติศาสตร์   แง่คิดจากแผ่นดินพระนารายณ์ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ เขียนเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ———————————————–     เพชรสีฟ้า หรือ Blue Diamond ที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน

Read More »

118. แง่คิดจาก Nobel University

118. แง่คิดจาก Nobel University ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ 10 มิถุนายน 2556 ———————– มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมี 2 แคมปัส ตั้งเมื่อปี 2002 หรือเมื่อ

Read More »

117. เดินทางทั่วโลกแล้วจะเฮง

เดินทางทั่วโลก…แล้วจะเฮง คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 06 มิถุนายน 2556 เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้ขอนำเสนอทฤษฎีเฮงว่าด้วยการเดินทาง ผมนั่งเขียนต้นฉบับครั้งนี้อยู่ที่อาคารรับรองหมายเลข 4 วัดไทยลอสแอนเจลิส ด้วยความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อพระราชธรรมวิเทศ ประธานสงฆ์ในการให้ที่พัก ด้วยความเอื้อเฟื้อจากท่านพระมหาบุญลือ  วชิรเมธี เพื่อนเก่าสมัยเรียนบาลีชั้นป.ธ.

Read More »

116. ผลงานวิจัย IJAS ที่เยอรมัน

update: 19 May 2556 ปณิธาน ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Social Innovation สร้างคนไทยที่ดี ให้เป็นคนไทยที่เก่ง สร้างคนไทยที่ดีและเก่งให้เป็นคนไทยที่มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยระดับ “เป็นเลิศ” มีคุณภาพ มีคุณธรรม ที่สังคมวิจัยระดับโลกยอมรับ

Read More »

115. หนี้นอกระบบ

คอลัมน์  How to Win หนี้นอกระบบ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ———–               เมื่อต้นเดือนนี้ ผมได้รับทาบทามให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะทำงานฯพณฯ รมช. ว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท.

Read More »

113. ผู้ได้รับเสมาฯทองคำ2556

ผู้ได้รับเสมาธรรมจักรทองคำ ประจำปี 2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม แง่คิด “ธรรมะเพื่อการจัดการ” ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA ๖ พฤษภาคม

Read More »

112. วิธีสร้างความมั่งคั่ง

คอลัมน์  How to Win วิธีสร้างความมั่งคั่ง ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ———–               สูตรสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่ง ไม่มีแน่นอนตายตัว! ผมได้สังเกตและเปรียบเทียบ “วิธีสร้างความมั่งคั่ง” ของผู้คนในประเทศต่างๆ ที่เดินทางไป

Read More »

111. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖*   สมเด็จ พระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2148

Read More »

110. นอนเสื่อหยาบ เลียดีขม กินอาจม

คอลัมน์ How to Win นอนเสื่อหยาบ เลียดีขม กินอาจม ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ———– ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง ล้มเหลว สิ่งที่

Read More »