บทความทั้งหมด

146. ผวาแดง

คอลัมน์  How to Win ผวาแดง! ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 30 เมษายน 2557 ———– “เคี่ยวเข็ญคนให้เก่งขึ้น”                สตีฟ จ็อบส์                  เดือนพฤษภาคม

Read More »

145. วิถีแห่งโตโยต้า

คอลัมน์  How to Win วิถีแห่งโตโยต้า ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 21 เมษายน 2557 ———– “มีเหตุผลอยู่ว่า ‘คิดอย่างไรให้รวย’ ไม่ใช่ ‘ทำงานหนักให้รวย’ หรือ ‘หาเงินให้รวย’…”               

Read More »

144. สไลด์คำบรรยาย Buddhism Innovation

เนื้อหา “บทความ” ที่เล่าด้วยภาพนี้ น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ กับทุกๆ องค์การที่ต้องการ “พัฒนา” กิจการด้วยหลักนวัตกรรมซึ่งใช้ผสมผสานกับการจัดการสมัยใหม่   เชิญคลิกอ่านได้จากสไลด์นี้ ซึ่งจะบรรยายภาพละไม่เกิน ๑๐ วินาที FacebookTwitterGoogle PlusLine

Read More »

143. บรรยาย “Buddhism Innovation”

เมื่อเทศกาลวันมาฆบูชาที่ผ่านมา  ได้รับเชิญจากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ ยพสล. ในฐานะ “อนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา” ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้ไปบรรยายให้ชาวพุทธจาก ๔๐ กว่าประเทศทั่วโลกรับฟังในหัวข้อ Buddhism Innovation แปลเป็นไทยว่า  “นวัตกรรมชาวพุทธ”

Read More »

142. ผลสำเร็จการสร้างคนมีคุณภาพ

ผลสำเร็จการสร้างคนมีคุณภาพ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ผมมีแง่คิดสั้นๆ ว่า “ระบบการเรียนการสอนสาย SMEs ได้ฝึกมหาบัณฑิตให้เป็นคนมีความอดทน สุขุม รอบคอบ ใจเย็น หล่อหลอมให้เป็นคนมองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ใฝ่ดี

Read More »

141. ชีวิตเหมือนฝัน

แง่คิดวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๗   บทความ ชีวิตเหมือนฝัน เหลือเพียงแค่๓วันทำการก็จะถึงวันเลือกสว.แต่ละจังหวัด เมื่อวานทางกกต.ปทุมธานีเชิญไปแสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้สมัครสว.ทุกท่าน ขึ้นพูดสดและพูดปากเปล่าโดยไม่มีสคริปต์คนละ๑๕นาที ปทุมธานีมีผู้สมัคร๑๐ท่านถูกตัดสิทธิ๑ท่านเหลือเพียง๙ท่าน ผมเป็นผู้สมัครคนที่๑๐จึงถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นคนที่๙แต่เบอร์คงเดิมไม่เปลี่ยนคือเบอร์๑๐ มีผู้ขึ้นมาพูดแสดงวิสัยทัศน์เพียง๕ท่านคือเบอร์๓_๔_๕_๗และ๑๐ เล่าไว้เป็นเกร็ดความรู้ว่าใครที่คิดจะสมัครสว.ท่านต้องมีไหวพริบปฏิภาณ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้าให้เก่งเพราะการพูดสดต่อหน้าคนหลายร้อยคน ถ้าไม่นิ่งจริงจะ ประหม่าตื่นเต้นใจสั่นมือไม้สั่นเหงื่อออกตามมือตัวเย็น คอแห้งผากไม่มีอะไร จะพูด เวลาหมุนช้ามาก ลืมสิ่งที่คิดจะพูด ผมรู้สึกขอบคุณ

Read More »

140. ผลสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุด

แง่คิด ๒๑ มีนาคม๒๕๕๗ ผลสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุด คือคุณวุฒิปริญญาเอก ที่เรียนยากลำบากกว่าจะจบจากUSA ปกติผมจะไม่พูดถึงตัวเองให้ใครรู้สึกหมั่นไส้ ผมสังเกตว่าคนที่ชอบพูดถึงตัวเองเหลียวซ้ายก็มีคนเกลียด แลขวาคนก็ริษยาก้มหน้าก็อิจฉาเงยหน้านายก็ไม่หนุนเพราะเกินหน้าเกินตา ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยจะมีคนคอย จับผิด_ใส่ร้าย_ใส่ความ_หมั่นไส้_หาเรื่อง แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มที่อยากรู้จักวิสสาสะมักคุ้นสนิทสนมคุ้นเคยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นับญาติ นานาจิตตัง ดีก็ดีให้จริงเก่งก็เก่งให้จริง ถึงที่สุดใครก็อยากคบคนมีคุณวุฒิ_คุณภาพ_คุณธรรม แค่คุณวุฒิ_คุณสมบัติ มัดใจคนไว้ไม่ได้นาน Doctor of International

Read More »

139. คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม

คอลัมน์  How to Win คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 19 มีนาคม 2557 ———– “การมองเห็น “โอกาส” จาก “ช่องว่างที่ไม่ยอมเปลี่ยน” ของเจ้าเดิมที่ผูกขาด

Read More »

138. ธัมม์ ธรรม ธรรมะ

คอลัมน์  How to Win ธัมม์ ธรรม  ธรรมะ ดร. พรหมชยารัฐ (ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ) 26 มีนาคม 2557 ———– “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจคิด”

Read More »

137. เคล็ดลับความสำเร็จ เคล็ดลับความล้มเหลว

คอลัมน์  How to Win เคล็ดลับความสำเร็จ เคล็ดลับความล้มเหลว ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 6 มีนาคม 2557 ———– “โศกนาฏกรรมของชายคนหนึ่ง เกิดขึ้นตอนที่สถานการณ์เปลี่ยน แต่เขาไม่ยอมเปลี่ยน” มาคิอาเวลลี                ประสบการณ์การสอนกว่าทศวรรษที่ผ่านมาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More »

136. พระสหายพระเจ้าตาก

คอลัมน์  How to Win พระสหายพระเจ้าตาก ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 6 มีนาคม 2557 ———– “การอ่านชีวประวัติของบุคคลจึงอยู่ที่รู้จักดูทั้งสองแง่ เพื่อจะได้ตีราคา หรือคาดค่าให้แก่ผู้นั้นได้ว่ามีดีแก่ส่วนรวมแค่ไหน ” เสฐียรโกเศศ                ช่วงนี้

Read More »

135. กลยุทธ์สู่ชัยชนะแบบธุรกิจระดับโลก

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์สู่ชัยชนะแบบธุรกิจระดับโลก ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศวิจัยอาเซียน Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA www.demingbusinessschool.com

Read More »

134. คาราบาวโมเดล

คอลัมน์  How to Win คาราบาวโมเดล ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ———– “แล้วยิ่งถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง แต่เราไม่เคยพูดอะไรให้กับสังคม ก็เท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ ” ยืนยง โอภากุล, Thailand

Read More »

133. รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

คอลัมน์  How to Win รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ———– “ความดีมีทุกโอกาส ความประมาทจะทำให้พลาดจากความดี ความดีไม่มีขาย  ใครอยากได้ต้องทำเอง ! ”

Read More »

132. ชนะหรือแพ้อยู่ที่เคล็ดลับเคล็ดวิชา

คอลัมน์  How to Win ตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2  ที่ www.druthit.com ชนะหรือแพ้อยู่ที่ เคล็ดลับ เคล็ดวิชา ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 22 มกราคม 2557 ———–

Read More »

131. มีดีต้องอวด แต่อย่าอวดดี

คอลัมน์  How to Win มีดีต้องอวด แต่อย่าอวดดี ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 7 มกราคม 2557 ———– “เงินอาจซื้อความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตได้ แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้  เหมือนคนเราซื้อหนังสืออ่านได้ แต่ซื้อความรู้ไม่ได้  เพราะความสุขเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่เรื่องของการมีหรือไม่มีวัตถุ”

Read More »

130. อกตัญญู เนรคุณ ทรยศ หักหลัง

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ———– “ถึงหากจะยกแผ่นดินทั้งหมดให้แก่คนอกตัญญูที่คอยจ้องจับผิด ก็หาได้ทำให้คนอกตัญญูยินดีด้วย”                                                            ธัมมปทัฏฐกถาแปล, หน้า ๑๙๙                ปลายปี 2556 วันคืนที่อากาศหนาวเหน็บ หนังสือที่ผมหยิบอ่านเป็นประจำในห้วงเวลานี้ นอกจากแนววิชาการแล้วนั่นคือ “หนังสือธรรมะ” โดยเฉพาะเรื่องราว “ความอกตัญญู”

Read More »