บทความทั้งหมด

182. ปัจจัยแห่งความสำเร็จแบบญี่ปุ่น

    คอลัมน์  How to Win ปัจจัยแห่งความสำเร็จแบบญี่ปุ่น หาอ่านได้ตามจุดสำคัญทั่วไปในเมืองเชียงใหม่ แจกฟรี !!!   ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 พฤศจิกายน 2557 人に勝たんと欲する者は必ず先ず自ら勝つ “คนที่อยากเอาชนะผู้อื่น

Read More »

180. ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก

  คอลัมน์  How to Win ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   “คนดีมีความสามารถมีศีลธรรมคุณธรรม จะไม่กร่าง ยโสโอหัง เบ่งหรือข่มผู้อื่น ผู้ที่ยิ่งเก่งแล้วยิ่งถ่อมตน” วิกรม กรมดิษฐ์,  หนังสือคาถาชีวิต

Read More »

179. จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน

  คอลัมน์ประจำ  How to Win   เผยแพร่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ     “จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน” ท่านอาจารย์ สัญชัย พรหมฤาษี

Read More »

178. รถไฟความเร็วสูง สายการบินต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอลัมน์  How to Win ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่ธุรกิจ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ประธานคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก DBA & Ph.D. Program W.H. Taft University, Colorado, USA

Read More »

176. คุยกันเรื่องสุขภาพ

updated! ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุยสบายๆ คุยเบาๆ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ www.druthit.com ภาพนี้บันทึกที่ “วัดชลธาราสิงเห” พระอารามหลวง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใต้สุดแดนสยาม

Read More »

175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Prof.Dr. Uthit Siriwan’s Philosophy ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บานประตูแห่ง “โอกาส” มีหลายช่องทาง จะค้นพบหรือไม่ อยู่ที่ “วิธีคิด” “วิธีทำ” ทางออกแห่งปัญหาก็มีหลายช่องทาง

Read More »

174. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 3)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 3) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ประธานบริหารโครงการปริญญาเอก Ph.D. Program Charisma University,

Read More »

173. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 2)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 2) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 16 กันยายน 2557 “วิทยาศาสตร์ที่ไร้มนุษยศาสตร์” มหาตมะ

Read More »

172. กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (1)

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 1) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 10 กันยายน 2557 “ชิฆจฺฉาปรมา ทุกฺขา

Read More »

168. กลยุทธ์อาเซียน

คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์อาเซียน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 สิงหาคม 2557 “คนหนึ่งๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง

Read More »

167. คนจะรวยต้องเปลี่ยนวิธีคิด

คอลัมน์  How to Win คนจะรวย ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 6 สิงหาคม 2557 “คนทั่วไปมักจะสอนลูกหลานให้อยู่รอด แต่คนรวยมักจะสอนลูกหลานให้รวย” ดร. วีรพงษ์-ทิวัตถ์ ชุติภัทร์ หนังสือ “อยากรวยต้องเปลี่ยนวิธีคิด”

Read More »

166. ทฤษฎีรวย

คอลัมน์  How to Rich ทฤษฎีรวย ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ประธานบริหารโครงการปริญญาเอก Ph.D. Program Charisma University, Turks & Caicos, UK 7 สิงหาคม

Read More »

165. เหล่าเอี๊ยะ ป๋อห่อ

เหล่าเอี๊ยะ ป๋อห่อ คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อนๆ นักขายครับ “เหล่าเอี๊ยะ ป๋อห่อ” คำนี้ แปลตรงตัวว่า “ขอให้เทพเจ้าคุ้มครอง”                ผมเชื่อมั่นว่า คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ

Read More »