บทความทั้งหมด

25. ทฤษฎีเฮง: ๑ ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร?

ทฤษฎีเฮง : 1 ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร? คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 02 กรกฎาคม 2555                 เพื่อนๆ นักขายครับ ตอนนี้ผมขอนำเสนอผลวิจัยความเฮงเรื่อง  “1 ล้านบาทแรกในชีวิต” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต SMEs

Read More »

24. เสาเสมาธรรมจักร

เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ คลิกไฟล์ประวัติและผลงานแต่ละท่านได้ที่นี่ ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2555 เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงส่งเสริมยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำความดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนคนรุ่นหลัง ปีนี้มีผู้ที่เป็นเพื่อน เป็นศิษย์ เป็นน้อง

Read More »

23. ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน

คอลัมน์    How to Win                                                         ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business

Read More »

22. วิเคราะห์แผ่นดินกรุงศรีตอนปลาย

๒๒. วิเคราะห์สถานการณ์สมัย แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มองอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน ข้อแรก สถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จริง ข้อที่ ๒ สถานการณ์ดังกล่าว อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ เมื่อเงื่อนไข ปัจจัย และตัวแปรต่างๆ ผันแปรไปตามสถานการณ์ ข้อที่

Read More »

21. โอวาทสี่จากเมืองซีอาน

คอลัมน์    How to Win                                                         โอวาท 4 จากเมืองซีอาน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business

Read More »

20. แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน

Update: 19/6/2555 แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา รากฐานของการสร้างโอกาส คือตัวเราต้องมีโอกาส ไขว่คว้าโอกาส เมื่อสำเร็จแล้วก็นำโอกาสมาแบ่งปันกับเครือข่ายคนรอบตัว เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มนุษย์ทุกผู้ต้องการ Financial Freedom อยากมีอิสรภาพทางการเงิน หนทางเดียว “ทำธุรกิจ” ให้ “เงินต่อเงิน” แล้วนำเงินมาทำประโยชน์ทาง

Read More »

19. กฎ 99:1

คอลัมน์    How to Win                                                         กฎ 99:1    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ สำหรับตีพิมพ์ในคอลัมน์วันพุธที่  13 มิถุนายน 2555   กฎ 99:1 ผมตั้งขึ้นเองจากการวิจัยโดยสังเกตความสำเร็จของคนต่างๆ

Read More »

18. คน Gen Y

คอลัมน์    How to Win                                                         คน GenY    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการวิจัยโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่

Read More »

16.บูรณาการไม่เป็น เชื่อมโยงไม่ได้ จะชนะได้อย่างไร?

บทความพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี บูรณาการไม่เป็น เชื่อมโยงไม่ได้ จะชนะได้อย่างไร?  Prof. Dr. Uthit Siriwan ภาพเป็นข่าว: ซ้าย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ป.ธ. ๗, พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

Read More »

15.ทฤษฎีตะเกียบคู่ ทฤษฎีกรรไกรตัด

ทฤษฎีตะเกียบคู่ ทฤษฎีกรรไกรตัด คอลัมน์    How to Heng  หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ต้นฉบับ 4 มิถุนายน 2555                 แฟนคลับ www.druthit.com ที่เคารพทุกท่าน ผมได้วิจัยโดยทำ “การสนทนาระหว่างกลุ่ม” หรือ Focus Group

Read More »

14.พุทธชยันตี

ข้อคิดดีๆ สำหรับนักธุรกิจ SMEs คนที่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง     คือ   พบความสำเร็จ   และ กำลังจะสำเร็จ คนที่ไม่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง คือ     สูญเสียโอกาส  และ  ล้มเหลวในชีวิต คนที่

Read More »

13. เพื่อนยามยากของเจ้าตาก

เพื่อนยามยากของเจ้าตาก ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ปรับ ปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปรับปรุงล่าสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ทหารคู่พระทัยทั้งสี่ หรือเพื่อนยามยากของเจ้าตากมีใครรู้จักบ้าง? เชื่อว่ามีคนที่รู้น้อยแทบจะนับนิ้วได้ เพราะบ้านเมืองเราไม่ค่อยเชิดชูบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ชนในชาติกันเท่าใดนัก เชิดชูกันอยู่ได้เฉพาะคนที่มั่งมีเงินทอง ขอให้มีเงินมีทองเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านบาท

Read More »

12. สัมมา อะระหัง

สัมมาอะระหัง ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 19 พฤษภาคม 2555 เพื่อนๆ นักขายครับ ความเฮงของคนเรา อยู่ที่ระดับความนิ่งของจิต คนที่เฮงคือคนที่ฝึกจิต ทำสมาธิตลอดเวลา จะสำเร็จหรือล้มเหลว

Read More »

11.Learn to Live and Live to Learn

Learn to Live &Live to Learn ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วยมิตรภาพได้ที่ e-mail: druthit@druthit.com                                                        งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

Read More »

10.จินดามณี แก้วสารพัดนึก

คอลัมน์    How to Win จินดามณี แก้วสารพัดนึก    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่

Read More »

9.ท่าขี้เหล็ก บ่อน สินค้ามือสอง

คอลัมน์    How to Win ท่าขี้เหล็ก บ่อน สินค้ามือสอง    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

Read More »

8.บ้านเพ เมืองจันท์ ท่าแฉลบ

คอลัมน์    How to Win บ้านเพ เมืองจันท์ ท่าแฉลบ    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

Read More »