บทความทั้งหมด

38. งบประมาณรัฐบาลไทยปี 2556

งบประมาณไทยปี 2556 ประเด็น ร้อนทางการเมืองในสัปดาห์หน้าคงหนีไม่พ้นการอภิปราย “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556″ ในวาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ ก่อนจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาอภิปรายและนำไปใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1

Read More »

37. เลี่ยงเชียงโมเดล: บุญ-แบงก์-บันเทิง

คอลัมน์    How to Win ฉบับ PDF คลิกดาวน์โหลดที่นี่ แนะนำให้อ่านฉบับPDF เพราะมีภาพและสีสันสวยงามกว่า Web Edition บทความที่ 38 เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ และเว็บไซต์   www.druthit.com เขียนให้อ่าน เป็นวิทยาทาน  ฟรี นำไปเผยแพร่ต่อได้

Read More »

36.ปมเด่น ปมด้อย

ทฤษฎีเฮง: ปมเด่น ปมด้อย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ เชิญคลิกอ่านไฟล์ PDF โดยดาวน์โหลดที่นี่ คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 4 สิงหาคม 2555                 เพื่อนๆ

Read More »

35.ชนะแบบครูบาศรีวิชัย

คอลัมน์    How to Win                                                         วิถีชนะแบบครูบาศรีวิชัย    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H.

Read More »

34. ข้อคิดวันแม่

ความรู้สึก ความผูกพัน ที่มีกับแม่ สื่อสารผ่านไอที เขียนโดย อุทิส ศิริวรรณ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันแม่ปีนี้ สำหรับผมไม่แตกต่างไปจากวันแม่เมื่อปีกลาย ยังเป็นโลกของผู้อาดูรสูญสิ้นทุกสิ่งประดุจเดิม แม่ผมเสียเมื่อปีกลาย…2554 เป็นปีแรกที่ผมรู้สึกเคว้งคว้าง อ้างว้าง ว้าเหว่ หงอยเหงา เดียวดาย เงียบ

Read More »

33.กล้าที่จะนับ 1 ใหม่

คอลัมน์    How to Win กล้าที่จะนับ 1 ใหม่ งานบริการวิชาการสู่สังคม ด้วย “นวัตกรรมความคิด” เพื่อการจัดการ และแก้ปัญหา ด้วยหลักการจัดการ หลักการบริหาร และหลักธรรมะ แบบผสมผสาน “ความคิด และความเชื่อที่ถูกต้อง นำไปสู่โครงการดีๆ มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม”

Read More »

31. โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน Free Dowload

ดาวน์โหลดไฟล์ โอวาทสี่ของท่านเหลียวฝาน ไปอ่านได้ บางตอนจากหนังสือโอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน เคราะห์กรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่ากับใครๆ หากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ลูกจะ ต้องเข้าช่วยเหลือให้ทันท่วงที และจะต้องช่วย แก้ไขสถานการณ์ ด้วยสติปัญญาของลูกอย่าง รอบคอบ เพื่อให้การช่วยนั้น ประสบความสำเร็จ ท่านชุยจื่อ ซึ่งเป็นขุนนางในราชวงศ์หมิง ใน ปลายสมัยพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ (พ.ศ.

Read More »

30. หนังสือธรรมะ อ่านฟรี ดาวน์โหลดฟรี

ไฟล์ต่อไปนี้ เป็นไฟล์หนังสือธรรมะ ผลงานนิพนธ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร (ป.ธ.๙)และของนั กปราชญ์ไทย แห่งศรีประจันต์ สุพรรณบุรี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ป.ธ. ๙ (ขณะเป็นสามเณร) พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๑), ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์     ธรรมะ 

Read More »

อวยพรปีใหม่ 2556

อวยพรปีใหม่ 2556 รอบตัวมีเรื่องราว มากมาย หลายแบบ โดยเฉพาะ “พรดี” “คำสอนดี” “พระดี” “เทพดี” “เจ้าดี” “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดี” มีอยู่มากมาย ก็เลย “รวบรวม” นำมา “อวยพร” กับทุกท่าน ขอให้โชคดี มีชัย

Read More »

28. 4Ps ยังเปลี่ยนไป คุณเป็นใครไม่เปลี่ยนแปลง

4Ps ยังเปลี่ยนไป คุณเป็นใคร ไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ PDF File  คลิกอ่านได้ที่นี่ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ปรับปรุงเมื่อ  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บทความนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ Global Marketing

Read More »

27. คุณสมบัติผู้นำ 11 ประการ

บทความเรื่อง คุณสมบัติผู้นำ 11 ประการ คัดเลือก/คัดสรรจากผลงานเขียนของ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ Update 9 กรกฎาคม 2555   1. มีความจริงใจ มีจิตใจดี ไม่หลอกใช้ผู้อื่น ส่งเสริมผลงานและผลักดันให้ลูกน้องประสบความสำเร็จ   2. ไม่ศักดินา

Read More »

26. 4 กรกฎาคม 2319

คอลัมน์    How to Win                                                          4 กรกฎาคม 2319    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business

Read More »

25. ทฤษฎีเฮง: ๑ ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร?

ทฤษฎีเฮง : 1 ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร? คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 02 กรกฎาคม 2555                 เพื่อนๆ นักขายครับ ตอนนี้ผมขอนำเสนอผลวิจัยความเฮงเรื่อง  “1 ล้านบาทแรกในชีวิต” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต SMEs

Read More »

24. เสาเสมาธรรมจักร

เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ คลิกไฟล์ประวัติและผลงานแต่ละท่านได้ที่นี่ ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2555 เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงส่งเสริมยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำความดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนคนรุ่นหลัง ปีนี้มีผู้ที่เป็นเพื่อน เป็นศิษย์ เป็นน้อง

Read More »

23. ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน

คอลัมน์    How to Win                                                         ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business

Read More »

22. วิเคราะห์แผ่นดินกรุงศรีตอนปลาย

๒๒. วิเคราะห์สถานการณ์สมัย แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มองอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน ข้อแรก สถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จริง ข้อที่ ๒ สถานการณ์ดังกล่าว อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ เมื่อเงื่อนไข ปัจจัย และตัวแปรต่างๆ ผันแปรไปตามสถานการณ์ ข้อที่

Read More »