บทความทั้งหมด

78. ทฤษฎีพระคุ้มครอง

ทฤษฎีพระคุ้มครอง คอลัมน์    How to Heng พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ต้นฉบับพิมพ์เมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อนๆ นักขายครับ ฉบับนี้ขอนำเสนอความเฮงที่เกิดจากทฤษฎี “พระคุ้มครอง”               ทฤษฎีความเฮงแนวนี้ เชื่อว่า

Read More »

77. ชนะแบบคนเยอรมัน

ชนะแบบคนเยอรมัน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ผมนั่งเขียนบทความนี้ ที่ห้อง 503 ชั้น 5  Intercity Hotel  ติดสถานีรถไฟ Freiburg ประเทศเยอรมันตอนใต้

Read More »

76. 4 ม

4 ม    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555                ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ผมมีภารกิจต้องเดินทางไกลไปยุโรป 5 ประเทศ และตะวันออกกลาง

Read More »

75. สามเหลี่ยมอัจฉริยะ

สามเหลี่ยมอัจฉริยะ    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555               เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มีโอกาส Summit CEO พบกับสุดยอดผู้บริหารระดับสูง ชั้นแนวหน้า ชั้นนำ

Read More »

74. ชัยชนะในเชิงธุรกิจ

ชัยชนะในเชิงธุรกิจ    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ คอลัมน์ How to Win หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันศุกร์ที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕                ทุกวันนี้ คนหนุ่ม คนสาว ทั้งหญิง ทั้งชาย

Read More »

73. การแผ่ส่วนบุญและอธิษฐานขอพรสมัยใหม่

คำอธิษฐาน การแผ่ส่วนบุญ สมัยใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ วันที่เริ่มแต่ง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่มา: หลายคนปรารภกับผมว่า น่าจะมี “คำอธิษฐาน” เนื้อหาครอบคลุมทั้งการอุทิศส่วนกุศล และการอธิษฐานขอพรที่ตนประสงค์ โดยอยู่บนพื้นฐาน “ความจริง” ที่เหมาะกับ

Read More »

72. วิชาการจัดการความฝัน

วิชา การจัดการความฝัน   ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   จากการวิจัย พบว่า ความสำเร็จของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ” คน” มีหลายตัวแปรเกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญอีกประเด็นที่ไม่มีเรียน ไม่มีสอน ในสถาบันใดๆ

Read More »

71. กรณีศึกษา “โรงงานผลิตเหล้าขาว”

Case Study Case Based Learning “โรงงานผลิตเหล้าขาว” ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีโอกาสติดต่อเจรจาการค้าธุรกิจ “โรงงานผลิตเหล้าขาว” ธุรกิจน้ำเมา

Read More »

70. ทฤษฎีเฮง: ลดขจัดสร้างเพิ่ม

ทฤษฎีเฮง:  ลด ขจัด สร้าง เพิ่ม คอลัมน์    How to Heng พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ธุรกิจเครือข่ายขายตรง ฉบับ ๑-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ เพื่อนๆ นักขายครับ ฉบับนี้ขอนำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ผมพูดและนำเสนอบ่อยครั้งว่า คนเราจะเก่งอย่างเดียวไม่พอ

Read More »

69. งานเปิดตัว IPHONE 5 ที่สยามพารากอน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 มีโอกาสไปดู ไปเห็น ไปเรียนรู้งานเปิดตัว IPhone 5 ที่ชั้น M สยามพารากอน เลยเก็บภาพมาให้ชมกัน       สะท้อนให้เห็นว่า “กระแส” เทคโนโลยี convergence

Read More »

66. ปรัชญาพระคเณศ

คอลัมน์    How to Win ปรัชญาพระคเณศ สู่ความสำเร็จที่รวดเร็ว พระคเณศ  มีลักษณะสมบูรณ์ที่สุด ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕ ทรงนำมาจากชวา ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (วังหน้า) กรุงเทพมหานคร สักการะได้ ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ในวันเวลาราชการ

Read More »

65. Series เดินสาย ไหว้เทพยดาฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์ิสิทธิ์

เดินสายไหว้เทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ งานบริการวิชาการสังคม ในรูปแบบ “สารคดี”   Started : 20/10/2555  Time: 11.15 AM     ผมเชื่อใน 6 พลัง ดังงานวิจัยที่ทำให้ได้เป็น

Read More »

64. ดีแค่ไหน ถึงจะพอใจ

ดีแค่ไหน ถึงจะพอใจ อุทิส ศิริวรรณ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ update: 13:23 น. ผมเลี้ยงแมวไว้หลายตัว แมวได้ “สอน” ปรัชญาชีวิตผมหลายเรื่อง ผมได้สังเกต รูปร่าง ผิวพรรณ สีสัน เชื่อดังโบราณว่า แมวแต่ละสายพันธุ์ “มีสกุล”

Read More »

61. ปรัชญาอุทิส ศิริวรรณ (อัพเดต 29.03.57)

ปรัชญา อุทิส ศิริวรรณ Uthit Siriwan’s Philosophy ที่มา: มี หลายคนเสนอแนวคิดกับผมว่าผมมักจะมี “แง่คิดดีๆ” จากสิ่งที่พบเห็นในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้จากการพูดคุยคนรอบตัวบ้าง ได้จากการเดินทางไปพบ ไปเห็น ไปสัมผัสบ้าง ได้จากประสบการณ์ทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ภาควิชาการบ้าง อยากให้ฝากให้เป็นแง่คิดการทำงานกับผู้คนรอบตัวน่าที่จะมีการ “รวบรวม”

Read More »