Category Archives: Articles & Research

 • 140. ผลสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุด

  Posted on 18/08/2014 by uthit in Articles & Research. แง่คิด ๒๑ มีนาคม๒๕๕๗ ผลสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุด คือคุณวุฒิปริญญาเอก ที่เรียนยากลำบากกว่าจะจบจากUSA ปกติผมจะไม่พูดถึงตัวเองให้ใครรู้สึกหมั่นไส้ ผมสังเกตว่าคนที่ชอบพูดถึงตัวเองเหลียวซ้ายก็มีคนเกลียด แลขวาคนก็ริษยาก้มหน้าก็อิจฉาเงยหน้านายก็ไม่หนุนเพราะเกินหน้าเกินตา ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยจะมีคนคอย จับผิด_ใส่ร้าย_ใส่ความ_หมั่นไส้_หาเรื่อง แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มที่อยากรู้จักวิสสาสะมักคุ้นสนิทสนมคุ้นเคยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นับญาติ นานาจิตตัง ดีก็ดีให้จริงเก่งก็เก่งให้จริง ถึงที่สุดใครก็อยากคบคนมีคุณวุฒิ_คุณภาพ_คุณธรรม แค่คุณวุฒิ_คุณสมบัติ มัดใจคนไว้ไม่ได้นาน Doctor of International Business Administration แปลเป็นไทยว่า “บริหารธุรกิจระหว่างประเทศดุษฎีบัณฑิต” มหาวิทยาลัยที่ไปเรียนตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ธ ลอเดอเดล รัฐฟลอริดา เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามมากติดชายทะเลคล้ายมหาวิทยาลัยบูรพา www.nova.edu ผมใช้เวลาเรียนและทำงานช่วงต้นในอเมริการาว ๘ปี (๒๕๓๗-๒๕๔๔) กว่าจะจบเพราะพ่อแม่ไม่รวยต้องยืนบนลำแข้งต่อสู้กับโชคชะตาเพียงลำพัง หลายครั้งที่ท้อแท้อับจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับปัญหาค่าครองชีพเศรษฐกิจจนไม่คิดจะสู้ชีวิตต่อไป แต่ยามที่ท้อแท้เพราะค่าใช้จ่ายสิบล้านบาทเศษจะหามาจากไหนก็มี”นิมิตร” จากเทพสังหรณ์ไม่ใช่จิตนิวรณ์ สุดท้าย ด้วยพลังแห่งศรัทธาต่อการศึกษาที่ผมจะตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ จบดร.ก็ไม่กลับเมืองไทย กอปรกับพลังลึกลับ บางอย่างจากพระแก้วมรกต หลวงพ่อสด และหลวงพ่อโสธรรวมถึง “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผมก็ได้ รับพลังที่พูดไม่ได้ยากจะอธิบายและได้หวนกลับมาสู้กับความขัดแย้งใน ใจระหว่างจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนหรือจะมุ่งไป ที่make money หาเงินให้รวยอย่างเดียวไปเลย ยุคนั้นเพื่อนๆที่ไปทำงานอย่างเดียวทุกคืนกลับที่พักเขามีเงินดอลลาร์มาอวด วันละสี่ห้าพันบาท ผมเองมีแต่ตำรา และหนังสือเรียน เงินไหลออกทุกวันที่ไหลเข้าน้อยมากจนน่าใจหายบัญชีติดลบตลอด […]
 • 139. คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม

  Posted on 17/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 19 มีนาคม 2557 ———– “การมองเห็น “โอกาส” จาก “ช่องว่างที่ไม่ยอมเปลี่ยน” ของเจ้าเดิมที่ผูกขาด กิจการเล็กๆ ก็ใหญ่โตขึ้นมาได้” ดร. พรหมชยารัฐ,  ม.ค. 2557 ส่วนหนึ่งจากคำบรรยาย “นวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ SMEs”                  การมองโลกที่เหมือนกันและแตกต่างกัน เป็นเรื่องราวน่าสนใจ ถ้าถามผมในมุมกว้างและแคบโดยเฉพาะเรื่องราวของการศึกษา วันนี้ผมขอนำเสนอแนวคิด “คุณวุฒิ-คุณภาพ-คุณธรรม” คนโบราณสอนมาว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ บินขึ้นที่สูงไม่ได้” เป็นคำสอนที่ตรงที่สุด จริงที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นคำทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุด! เริ่มต้นจาก “คนสู้ชีวิต” รอบตัวก่อน ผมพบว่าเหล่าคนสู้ชีวิตทั้งหลายที่มีวันนี้ มาถึงวันนี้ได้เพราะ “คุณวุฒิ”  ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิตด้านการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้น! แนวคิดว่า  “ประสบการณ์” สำคัญกว่า […]
 • 138. ธัมม์ ธรรม ธรรมะ

  Posted on 16/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win ธัมม์ ธรรม  ธรรมะ ดร. พรหมชยารัฐ (ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ) 26 มีนาคม 2557 ———– “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจคิด”                พุทธวจนะในธรรมบท                  ยามที่ผืนแผ่นดินลุกเป็นไฟ คล้ายแผ่นดินอยุธยาตอนปลาย ผมพยายามลำดับเรื่องราวที่นำไปสู่ “รัฐล้มเหลว” ว่าเกิดจากสาเหตุประการใดบ้าง? น่าจะเริ่มต้นที่ภาพรวมใหญ่คือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ฉบับต่างๆ ล่าสุดคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมี 4 ด้าน ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กำลังเปลี่ยนรุนแรง! ยามนี้ไทยกำลังจะเป็นสังคมคนสูงวัยมากขึ้น เด็กและคนทำงานลดลง วิกฤตเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขยายตัวรุนแรงระบาดทั่วทุกองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงวัดวาราอารามกว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ! อีกวิกฤตที่รุนแรงและน่ากลัวมากที่สุดนั่นก็คือการบริหารจัดการและพัฒนา ประเทศ ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงอยู่และส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ […]
 • 137. เคล็ดลับความสำเร็จ เคล็ดลับความล้มเหลว

  Posted on 15/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win เคล็ดลับความสำเร็จ เคล็ดลับความล้มเหลว ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 6 มีนาคม 2557 ———– “โศกนาฏกรรมของชายคนหนึ่ง เกิดขึ้นตอนที่สถานการณ์เปลี่ยน แต่เขาไม่ยอมเปลี่ยน” มาคิอาเวลลี                ประสบการณ์การสอนกว่าทศวรรษที่ผ่านมาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ วิชาที่ผมได้รับมอบหมายและรับเชิญให้สอน ส่วนใหญ่เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “กลยุทธ์” “ยุทธศาสตร์” “ยุทธวิธี” เคล็ดลับเดียวที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้คือ “ความเสี่ยง” ผมพบว่า “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” ของกิจการสำคัญในระดับนานาชาติ ปูมหลังหรือที่มาอยู่ที่ “กล้า” หรือ “กลัว” การเปลี่ยนแปลง กล้าเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง ก้าวต่อไปตลอดเวลา ก็สำเร็จ ไม่กล้าเปลี่ยน หยุด นิ่ง ชะงักงัน เพิกเฉย ไม่สนใจ ไม่รับรู้กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสเปลี่ยนแปลงกทางการเมือง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ค่านิยมของคนในสังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว เมื่อปรับแนวคิด […]
 • 136. พระสหายพระเจ้าตาก

  Posted on 14/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win พระสหายพระเจ้าตาก ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 6 มีนาคม 2557 ———– “การอ่านชีวประวัติของบุคคลจึงอยู่ที่รู้จักดูทั้งสองแง่ เพื่อจะได้ตีราคา หรือคาดค่าให้แก่ผู้นั้นได้ว่ามีดีแก่ส่วนรวมแค่ไหน ” เสฐียรโกเศศ                ช่วงนี้ เหตุบ้านการเมืองร้อนระอุ  ผมเลยต้องหันมาสนใจเรื่องราวในอดีตเป็นพิเศษ เรื่องราวของ “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” หรือ “พระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นชีวประวัติที่ตื่นเต้นเร้าใจน่าสนใจศึกษา ชีวิตบุคคลสำคัญในอดีตสอนให้เราดูได้หลายสถาน ดูเพื่อค้นหาความดีของท่านว่าได้มีความพยายามมานะบากบั่นเป็นผลสำเร็จมา แล้วอย่างไร เพื่อจะได้นำมาปรับใช้เป็นแบบอย่าง ถ้าตรงไหนเห็นว่าเป็นคุณประโยชน์ ก็จะได้นำมาปฏิบัติเพราะต้นแบบที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่ผิดพลาด ก็จะได้ถือเป็นครู เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้นๆ ได้ ปลายเดือนที่ผ่านมา ผมเดินทางไปไกลถึงวัดกองดิน จุดสุดท้ายของแกลงระยองก่อนจะเข้าเขตจันทบุรี ได้มีโอกาสนั่งสนทนากับท่านเจ้าอาวาส ได้แง่คิดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวสังฆราชชื่น เรื่องแรก อย่ายึดติดข้อมูล ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระเจ้าตากท่านมีเพื่อนเป็นพระชื่อ “ท่านมหาชื่น” ซึ่งเป็นชาวเมืองแกลง ตามประวัติครั้งตีฝ่ากรุงออกมา ทหารกล้าผู้ร่วมเป็นร่วมตายร่วมกู้ชาติเหลือกันไม่ถึง 500 คน ก็ได้ท่านมหาชื่นชาวเมืองแกลงนี่แหละระดมคนระดมทุนช่วย จนสามารถกู้ชาติได้สำเร็จ ต่อมาท่านมหาชื่นได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ยามรุ่งเรืองได้เป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ […]
 • 135. กลยุทธ์สู่ชัยชนะแบบธุรกิจระดับโลก

  Posted on 13/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์สู่ชัยชนะแบบธุรกิจระดับโลก ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศวิจัยอาเซียน Deming Business School, W.H. Taft University, Colorado, USA www.demingbusinessschool.com 19 กุมภาพันธ์ 2557 ———– “บริษัทไม่เอาไหน ไม่สนใจคู่แข่ง บริษัทปานกลาง เลียนแบบคู่แข่ง บริษัทชั้นแนวหน้า ก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง ” ฟิลิป คอตเลอร์และมิลตัน คอตเลอร์, หนังสือ 8 เส้นทางสู่ชัยชนะ                ผมสังเกตดูว่า ผมมักจะต้องมีเหตุเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ และสม่ำเสมอ การเดินทาง ทำให้ได้เรียนรู้ ได้พบ ได้เห็น เรื่องราวใหม่ๆ ได้ข้อคิดใหม่ๆ  ได้พูดคุยกับคนใหม่ๆ ที่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ความเชื่อ รวมถึงการศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ผมทำงาน อยู่ในสายงานด้าน “การค้าระหว่างประเทศ”  […]
 • 134. คาราบาวโมเดล

  Posted on 12/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win คาราบาวโมเดล ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ———– “แล้วยิ่งถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง แต่เราไม่เคยพูดอะไรให้กับสังคม ก็เท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ ” ยืนยง โอภากุล, Thailand Cloning List                ยามใดที่รู้สึกเครียด ยามที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ในบางวันเวลาที่รู้สึกอ้างว้าง และอยากอยู่คนเดียวเงียบๆ เสียงเพลงเพราะๆ และเพลงที่มีความหมายดีๆ  ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในดวงใจของหลายคน ผมเองก็ชอบฟังเพลง และฟังได้หลายแนว ฟังได้ตั้งแต่ลูกทุ่ง สตริง ลูกกรุง ฝรั่ง ป๊อป ร็อก จีน ฝรั่งจนถึงเพลงเพื่อชีวิต ถ้าว่าถึงเพลงเพื่อชีวิตแล้ว  ผมว่าเพลงของวงคาราบาว จะเป็นเพลงโปรดและอยู่ในใจของหลายคน ผมเริ่มฟังเพลงคาราบาว ตั้งแต่อายุแค่หลักสิบขวบเศษ  เพลงที่ชอบและโดนใจวัยเด็กคือเพลง “ลูกหิน” ต่อด้วย “เมดอินไทยแลนด์”  “แม่สาย” และอีกหลายเพลง เพลง “หลวงพ่อคูณ” เพลง “สุรชัยสามช่า”  […]
 • 133. รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

  Posted on 11/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ———– “ความดีมีทุกโอกาส ความประมาทจะทำให้พลาดจากความดี ความดีไม่มีขาย  ใครอยากได้ต้องทำเอง ! ” พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), หนังสือ ธรรมะสปอตไลต์                เมืองไทยวันนี้ ใกล้เคียงกับซีเรีย และรัสเซีย ตอนประเทศใกล้ล่มสลายเข้าไปทุกขณะ บ้านเมืองยามใกล้จะแตก จะเกิดสภาวะ “อกแตก” คนจะแบ่งแยกชิงดีชิงเด่น  ริษยา ขัดแข้ง ขัดขา ขัดแย้ง แข็งข้อ ทะเลาะกันรุนแรง ไม่มีใครฟังใคร ไม่ต้องดูชาติใดให้ไกล ดูแผ่นดินอยุธยาตอนปลายก็พอ จะพบความคล้ายกันโดยบังเอิญว่า สยามยามจะเสียแผ่นดินนั้น ก็แยกออกเป็น ค่ายบางระจัน ก๊กเจ้าพระฝาง ก๊กเจ้าตาก ก๊กนครราชสีมา ก๊กนครศรีธรรมราช และหัวเมืองตะวันออกคือชลบุรีระยองจันทบุรี แง่คิดวันนี้คือ ต้องรู้วิชา และรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี […]
 • 132. ชนะหรือแพ้อยู่ที่เคล็ดลับเคล็ดวิชา

  Posted on 10/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win ตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2  ที่ www.druthit.com ชนะหรือแพ้อยู่ที่ เคล็ดลับ เคล็ดวิชา ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 22 มกราคม 2557 ———– “ผู้ที่เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ว่ากรรมดีมีผลตอบสนองในด้านดีคือความสุขความสวัสดีแก่ผู้กระทำ กรรมชั่วมีผลตอบสนองในด้านที่ไม่ดีแก่ผู้กระทำ คือความทุกข์ความเดือดร้อน ย่อมเป็นผู้รู้จักหลีกเลี่ยงการทำกรรมชั่ว ขวนขวายทำกรรมดี กรรมดีก็คือบุญนั่นเอง ” ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์, หนังสือ “บุญคืออะไร”                บ้านเมืองยามนี้ กำลังใกล้ลุกเป็นไฟ แผ่นดินกำลังร้อนระอุ ด้วยไฟกิเลสคืออำนาจและเงินตรา ประเทศอิสราเอล สถานการณ์ก็ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับเมืองไทย นั่นคือ คนในชาติแบ่งแยก แตกแยกทางความคิด ระหว่างยิว-ปาเลสไตน์-อาหรับบางส่วน แต่ในที่สุดแล้ว อิสราเอลก็ยังยืนหยัดอยู่มาได้ ท่ามกลางกระบอกปืนและอาวุธร้ายแรงรุนแรงนานาชนิดที่อาหรับอีก 16 ชาติจ่อปากกระบอกปืนมายังอิสราเอลพร้อมลั่นไกพร้อมรบพร้อมยิงกันทุกเมื่อ ปัญหาเมืองไทยคือดวงเมือง เหมือนพม่าที่ต้องย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเนปิดอว์ แล้วทุกอย่างก็สงบ แต่ใครกล้าที่จะลุกขึ้นมา “ย้ายเมืองหลวง” เพื่อแก้ […]
 • 131. มีดีต้องอวด แต่อย่าอวดดี

  Posted on 09/08/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win มีดีต้องอวด แต่อย่าอวดดี ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 7 มกราคม 2557 ———– “เงินอาจซื้อความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตได้ แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้  เหมือนคนเราซื้อหนังสืออ่านได้ แต่ซื้อความรู้ไม่ได้  เพราะความสุขเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่เรื่องของการมีหรือไม่มีวัตถุ” พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี                ปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ขออวยพรให้ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ติดต่อกันมาย่างเข้าปีที่ 5 จงเปี่ยมล้นด้วย “พลธรรม 5” พลังอำนาจแห่ง “ศรัทธา” มีความเชื่อในสิ่งที่ชอบและใช่ ดำเนินชีวิตปกติสุข ด้วยความสงบ สันติ เรียบง่ายด้วยพลังอำนาจแห่ง “ศีล” ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขุม ระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ ไม่นำตนเข้าสู่สภาวะเจ๊งเจ็บจนด้วย “สติ” มีความตั้งใจแน่วแน่ ทุ่มเทเอาใจใส่ พร้อมที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย “สมาธิ” สำคัญที่สุดคือการใช้ความรู้ภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ-จิตวิญญาณ-ประสบการณ์นำพาตน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตด้วย “ปัญญา” […]