Category Archives: Articles & Research

 • 180. ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก

  Posted on 19/11/2014 by uthit in Articles & Research.   คอลัมน์  How to Win ยิ่งใหญ่ ยิ่งทำตัวให้เล็ก   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   “คนดีมีความสามารถมีศีลธรรมคุณธรรม จะไม่กร่าง ยโสโอหัง เบ่งหรือข่มผู้อื่น ผู้ที่ยิ่งเก่งแล้วยิ่งถ่อมตน” วิกรม กรมดิษฐ์,  หนังสือคาถาชีวิต 2 สัปดาห์นี้ ผมได้พบปะเจอะเจอกับคนดี คนเด่น คนดังมากมาย หลากหลายวงการ คนแรกคือ “วิกรม กรมดิษฐ์” คนๆ นี้ น่าสนใจ เพราะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูง มีอำนาจวาสนาเอามากๆ ชื่อเสียงดี เด่น ดัง มีชื่อติดโผรัฐมนตรีทุกรัฐบาล แต่ไม่ยอมรับตำแหน่ง กลยุทธ์การดำเนินชีวิต ของคุณวิกรม น่าสนใจ เพราะชายคนนี้ยึดหลัก “ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโต” ยิ่งมีสถานะสูงส่งเพียงใด ยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลง อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นกันเอง ทำให้คุณวิกรม กรมดิษฐ์เป็นที่รักของทุกคนที่มีโอกาสเข้าใกล้   ดาราอีกคนที่ผมพบในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกคนที่นิสัยดี นั่นคือ เอส-กันตพงษ์ […]
 • 179. จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน

  Posted on 19/11/2014 by uthit in Articles & Research.   คอลัมน์ประจำ  How to Win   เผยแพร่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ     “จอ บอ พอ จงบอกเพื่อน” ท่านอาจารย์ สัญชัย พรหมฤาษี นักบรรยายธรรมะ Crown Diamond Ambassador คนแรกของประเทศไทย NEWAYS INTERNATIONAL นักธุรกิจ MLM ผู้ไม่เคย “ขายตรง”       “จังหวะ เวลา และการตัดสินใจ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ” สุชัญญา ธนาลงกรณ์,  ประธานมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ และกรรมการ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (มหาชน)                เรื่องราวคนสู้ชีวิตทั้งหลายในโลก มีความเหมือนกันอยู่เรื่อง นั่นคือ “พลังแห่งศรัทธา”                คนจะสำเร็จหรือล้มเหลว […]
 • 178. รถไฟความเร็วสูง สายการบินต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ

  Posted on 13/11/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่ธุรกิจ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ประธานคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก DBA & Ph.D. Program W.H. Taft University, Colorado, USA University of Atlanta, Georgia, USA Charisma University, Turks & Caicos, UK   15 ตุลาคม 2557 “ขอบคุณทุกคนที่ทอดทิ้งกันในยามยาก เพราะท่านสอนให้ผมคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเอง” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์                วิถีแห่งชัยชนะที่น่าสนใจ คือการติดต่อ และการสื่อสาร ทั้งการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง สายการบินต้นทุนต่ำ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกาะไต้หวัน มีเมืองสำคัญ 3 เมืองคือ ไทเป ไถจง และเกาสง […]
 • 177. วัดโผกวงซาน ไต้หวัน

  Posted on 18/10/2014 by uthit in Articles & Research.   คอลัมน์  How to Win วัดโผกวงซาน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Research Chair Ph.D. Program Faculty of Business, Charisma University, Turks and Caicos, UK www.charismauniversity.org Research Chair Doctor of Business Administration (DBA) in Managerial Science School of Business and Managerial Science, University of Atlanta, Georgia, USA www.uofa.edu Director of Asean Research Information Center and  Director of […]
 • 176. คุยกันเรื่องสุขภาพ

  Posted on 06/10/2014 by uthit in Articles & Research. updated! ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คุยสบายๆ คุยเบาๆ ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ www.druthit.com ภาพนี้บันทึกที่ “วัดชลธาราสิงเห” พระอารามหลวง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใต้สุดแดนสยาม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ขณะไปบรรยายที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แนะนำ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” ด้วยผลิตภัณฑ์ แม็กซิโมล โซลูชั่นส์ อาหารเสริมบำรุงเซลส์ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย Made in USA พุทธพจน์ว่า “อาโรคยะปะระมา ลาภา” แปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”   หลายท่านจะรู้สึกว่า พักนี้ผมเงียบหายไป นานๆ จะโพสต์สักครั้ง ส่วนหนึ่งต้อง “ซ่อม-เสริม-สร้าง” สุขภาพ ระยะหลัง สุขภาพไม่ค่อยดี สามวันดี สี่วันไข้ […]
 • 175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  Posted on 06/10/2014 by uthit in Articles & Research. Prof.Dr. Uthit Siriwan’s Philosophy ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บานประตูแห่ง “โอกาส” มีหลายช่องทาง จะค้นพบหรือไม่ อยู่ที่ “วิธีคิด” “วิธีทำ” ทางออกแห่งปัญหาก็มีหลายช่องทาง คนที่มีปัญญา จะจัดเตรียม  “ทางออกแห่งปัญหา” ไว้หลายช่องทางเสมอ In reality, there are multiple gateways of what we called  “Opportunity” Whether you will find it or not, it depends on “How to think” and “How to Do” Meanwhile, there are […]
 • 174. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 3)

  Posted on 30/09/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 3) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ประธานบริหารโครงการปริญญาเอก Ph.D. Program Charisma University, Turks & Caicos, UK www.charismauniversity.org University of Atlanta, Georgia, USA www.uofa.edu 23 กันยายน 2557 “ถ้าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเร็วกว่าสภาพภายในองค์กรเป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงสภาวะตกต่ำ” แจ็ก เวลช์, ซีอีโอ GE   เคยมีคนตั้งคำถามว่า ระหว่างแข่งกันด้วย “ขนาด” “กลุ่ม” และ “ความเร็ว” ตัวแปรใดที่นำไปสู่ “ชัยชนะ” ? คำตอบคือ ให้ดูจาก “ผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นกับองค์การต่างๆ รอบตัว วันนี้ […]
 • 173. กลยุทธ์ 3 Ss (ตอน 2)

  Posted on 19/09/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 2) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 16 กันยายน 2557 “วิทยาศาสตร์ที่ไร้มนุษยศาสตร์” มหาตมะ คานธี   แวดวงการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อสำคัญ ศึกษากันเป็นปี นั่นคือ  Scope  หรือการรวมกลุ่ม กลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน นอกจากดูเรื่องขนาดแล้ว การรวมกลุ่ม ก็เป็นเรื่องสำคัญ แนวคิด และวิธีคิดการรวมกลุ่ม เท่าที่รวบรวมได้ สรุปเป็น 4 วิธี วิธีแรกคือการสร้างเครือข่าย (Network) การมีเครือข่าย เป็นเรื่องที่คนที่ต้องการความสำเร็จ จะมองข้ามมิได้ โลกยุคใหม่ Know who  สำคัญไม่ด้อยไปกว่า Know how ผู้นำที่เก่งสามารถรวมกลุ่มคนได้ประมาณ  500-1,000  คนแค่นำสินค้าตัวเดียวมาขายในกลุ่มก็ทำยอดขายได้ถึงเดือนละกว่า 2 ล้านบาท หักต้นทุนแล้วเหลือเดือนละหลายแสน […]
 • 172. กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (1)

  Posted on 18/09/2014 by uthit in Articles & Research. คอลัมน์  How to Win กลยุทธ์ 3Ss: Scale Scope Speed (ตอน 1) ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 10 กันยายน 2557 “ชิฆจฺฉาปรมา ทุกฺขา เศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก เป็นทุกข์อย่างยิ่ง” พุทธภาษิต, ขุททกนิกาย ธรรมบท   โลกธุรกิจ ที่น่าสนใจคือมี “พลวัต”  เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  และไม่ใช่เป็นวันเป็นปี แต่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก นับเพียงแค่ วินาที นาที ชั่วโมง และต้องจับตาดูกระแสการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที กลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน มีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ทุกคนสามารถเรียนรู้ธุรกิจได้จากนอกห้องเรียน ผ่านการเดินทาง ไปดู ไปรู้ ไปเห็นด้วยสายตา ได้ยิน ได้รับฟัง ได้ทราบ ด้วยสองหู ได้ซึมซับบรรยากาศ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยตนเอง กลยุทธ์สู่ชัยชนะสมัยใหม่ […]
 • 171. เหตุผล อารมณ์ จิต

  Posted on 18/09/2014 by uthit in Articles & Research. เหตุผล อารมณ์ จิต คอลัมน์    How to Heng ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Chair of DBA Program University of Atlanta, Georgia, USA Research Chair of Ph.D. Program Charisma University, Turks and Caicos, UK Research Professor M.Sc. in Mathmethiccal Finance, Xi’an Jiaotong – Liverpool University, Suzhou, China e-mail: druthit@druthit.com เพื่อนๆ นักขายครับ เคล็ดลับ ความสำเร็จ คนสำเร็จ มีอยู่ไม่กี่ข้อ ข้อแรก การใช้เหตุผล […]