หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 175. ปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ นี่ได้เลยครับ