• » ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา นวัตกรรมการจัดการและการตลาด

  รวมทฤษฎีแนวคิดปรัชญานวัตกรรม การจัดการและการตลาด ที่ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ
  นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา

  แนวคิด 4ท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่

  แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่

  พลังอำนาจทั้ง 6 และต้นแบบการทำโครงการระดับประเทศให้สำเร็จลุล่วง
  6 Powers & Deal Maker
  ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านนิตยสาร MBA ฉบับเดือนมกราคม 2553

  รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่นี่

  http://www.druthit.com/uploads/files/6Powers.DealMakerModel.pdf

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา นวัตกรรมการจัดการและการตลาด นี่ได้เลยครับ