17.รายชื่อมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย2010

 

รายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่รัฐแคลิฟอร์เนียรับรอง

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

Deming Business School,

W.H. Taft University, Colorado, USA

 

 

 

Year 2010  คลิกฉบับเต็ม PDF ได้จากลิงก์นี้
http://www.dba.or.th/uploads/files/CaliforniaUniversity2010.pdf

สำหรับปี 2011-2012 ดูเป็นทีละรายชื่อ ยกตัวอย่างเช่นโครงการปริญญาตรี/โท ของมหาวิทยาลัยโนเบล
รัฐแคลิฟอร์เนียอนุมัติหลักสูตรแล้ว เนื่องจากได้รับอนุมัติภายหลังปี 2010 ชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนซึ่งได้รับการรับรองจึงไม่ปรากฏในเล่ม ข้างต้น แต่ปรากฏหลักฐานการรับรองในเว็บไซต์ เป็นทางการของรัฐแคลิฟอร์เนียตามลิงก์ต่อไปนี้

https://app.dca.ca.gov/bppe/view-school.asp?schlcode=1942091

แง่คิดวันนี้
50% คือคนที่ไม่คิด แล้วไม่ทำ
20% คือคนที่ทำโดยไม่ได้มีเวลาคิด
25% คือคนที่มัวแต่คิด ดีแต่พูด แต่ไม่ได้ทำ
5% คือคนที่ไม่คิดอะไรมาก ไม่พูดอะไรมาก ทำจนสำเร็จ แล้วให้ผลงานพูด

Comments

comments