หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖ นี่ได้เลยครับ